Списак месних заједница са адресама и телефонима

Ред.
бр.
 Месна заједница  Адреса
Телефони
Позивни 032
 1.  АТЕНИЦА Браће Петронијевић бб
32000 Чачак
233-351
233-324
 2.  КУЛИНОВЦИ  Кулиновци, 32000 Чачак 232-110
233-324
 3.  ПРИДВОРИЦА Придворица, 32000 Чачак  261-512
 4. ЈЕЗДИНА  Јездина, 32000 Чачак  261-512
 5. БЕЧАЊ Бечањ, 32213 Бресница 805-077
 6. ВУЈЕТИНЦИ Вујетинци, 32210 Мрчајевци 805-077
 7. БРЕСНИЦА 32213 Бресница 804-101
 8. ГОРИЧАНИ 32225 Горичани 815-101
 9. КАЧУЛИЦЕ Качулице, 32225 Горичани 815-101
 10. ГОРЊА ТРЕПЧА 32215 Горња Трепча
822-413
822-093
 11. ГОРЊА ГОРЕВНИЦА Горња Горевница, 32205 Трбушани 880-126
 12. ДОЊА ТРЕПЧА Доња Трепча, 32215 Горња Трепча 824-270
 13. ДОЊА ГОРЕВНИЦА Доња Горевница, 32210 Мрчајевци 808-221
 14. ЗАБЛАЋЕ 32223 Заблаће 813-006
 15. ВАПА  Вапа, 32223 Заблаће 813-006
 16. БАЛУГА (Трнавска) Балуга (Трнавска)
32223 Заблаће
813-006
 17. ЈЕЖЕВИЦА 32222 Јежевица
812-116
812-102
 18. БАЊИЦА Бањица, 32222 Јежевица
812-250
812-102
 19. ЛИПНИЦА Липница, 32222 Јежевица
813-402
812-644
 20. КАТРГА Катрга, 32210 Мрчајевци 036/857-408
 21. КОЊЕВИЋИ Коњевићи, 32212 Прељина 352-117
 22. БАЛУГА (Љубићска) Балуга Љубићска, 32212 Прељина 352-117
 23. ЛОЗНИЦА Лозница, 32000 Чачак 373-567
 24. ЉУБИЋ Љубић, 32000 Чачак 354-530
 25. МИЛИЋЕВЦИ Милићевци, 32205 Трбушани 823-332
 26. МИОКОВЦИ Миоковци, 32205 Трбушани 882-380
 27. МРЧАЈЕВЦИ 32210 Мрчајевци
800-161
800-167
 28. МОЈСИЊЕ Мојсиње, 32210 Мрчајевци 809-110
 29. СТАНЧИЋИ Станчићи, 32210 Мрчајевци 809-110
 30. ОСТРА Остра, 32210 Мрчајевци
806-306
806-262
 31. ПАРМЕНАЦ Парменац, 32000 Чачак 890-136
 32. ПАКОВРАЋЕ Паковраће, 32000 Чачак 890-136
 33. РИЂАГЕ Риђаге, 32000 Чачак 890-136
 34. МЕЂУВРШЈЕ Међувршје, 32000 Чачак 890-136
 35. ОВЧАР БАЊА 32242 Овчар Бања
896-139
890-136
 36. ПЕТНИЦА Петница, 32225 Горичани 829-500
 37. ПРЕМЕЋА Премећа, 32224 Слатина 829-500
 38. ПРИЈЕВОР Пријевор, 32205 Трбушани 883-310
 39. ВИДОВА Видова, 32205 Трбушани 883-310
 40. ПРИСЛОНИЦА Прислоница, 32212 Прељина
825-193
825-115
 41. ПРЕЉИНА 32212 Прељина 381-002
 42. РАКОВА Ракова, 32212 Прељина
381-728
381-002
 43. СОКОЛИЋИ Соколићи, 32212 Прељина 381-002
 44. РАЈАЦ Рајац, 32222 Јежевица 812-644
 45. БРЕЗОВИЦА Брезовица, 32234 Каона
865-018
812-644
 46. РОШЦИ Рошци, 32242 Овчар Бања 815-017
 47. ЈАЧНИЋИ Јанчићи, 32242 Овчар Бања 895-017
 48. ВРНЧАНИ Врнчани, 32242 Овчар Бања 895-017
 49. СЛАТИНА 32224 Слатина
826-610
826-304
 50. КУКИЋИ Кукићи, 32242 Слатина
826-653
826-304
 51. МРШИНЦИ Мршинци, 32242 Слатина
826-699
826-304
 52. ЖАОЧАНИ 32226 Жаочани
826-340
826-304
 53. ТРБУШАНИ 32205 Трбушани 392-040
391-202
 54. ВРАНИЋИ Вранићи, 32205 Трбушани 391-202
 55. ТРНАВА 32221 Трнава
285-099
285-118
 56 ВИЉУША Виљуша, 32223 Заблаће 285-118
 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЧАЧАК
 57. КЉУЧ Чачак 32000 Чачак, Балканска 9 371-801
 58. АЛВАЏИНИЦА Чачак 32000 Чачак, Балканска 9 371-801
 59. 3. ДЕЦЕМБАР Чачак 32000 Чачак , Балканска 9 371-801
 60. КОШУТЊАК Чачак 32000 Чачак, Светогорска 42 263-010
 61. ПАРК Чачак 32000 Чачак, Мостарска 2 334-802
 62. ЛУГОВИ Чачак 32000 Чачак, Александра Савића 35/1 351-367
 63. ПАЛИЛУЛА Чачак 32000 Чачак, Нушићева 4 223-974
 64. ЉУБИЋ КЕЈ Чачак 32000 Чачак, Љубић кеј 15 353-565
 65. САЈМИШТЕ Чачак 32000 Чачак, Љубић кеј 15 353-565
 66. ТАНАСКО РАЈИЋ Чачак 32000 Чачак, Славка Крупежа 2 353-565
 67. СТАРИ ГРАД Чачак 32000 Чачак, Браће Глишића 6 342-050
 68. СВЕТИ САВА Чачак 32000 Чачак, Љубинке Поповић 6 231-597
 69. БЕЉИНА Бељина, 32000 Чачак 261-512