Скупштина града Чачка, на седници одржаној 16. и 17. априла 2014. године, донела је Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за младе 2014-2019.

Lokalni akcioni plan za mlade

Локални акциони план за младе 2014-2019. објављен је у "Службеном листу града Чачка" број 6/2014