Скупштина града Чачка, уз предходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање, на седници одржаној 25. и 26. јануара 2017. године, донела је Акциони план запошљавања за 2017. годину.

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 16. и 17. априла 2014. године, донела је Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за младе 2014-2019.
Локални акциони план за младе 2014-2019. објављен је у "Службеном листу града Чачка" број 6/2014