Саобраћајна, комунална и грађевинска инспекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле раскопавања јавних површина и постављања градилишне ограде на територији града, наложиле су да се раскопана јавна површина – тротоар у улици Кнеза Милоша бр.25А и 34 и ограде градилишта поставе према одобрењу надлежног органа.