„Чачанске новине“

Небојша Јовановић, новинар

 

КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА

 

            У вези вашег захтева за информацију о контроли непрописног паркирања возила, достављамо вам следеће информације:

            Комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка је у току 2019. године, у складу са својим овлашћењима прописаним Законом о комуналној милицији, извршила 274 контроле непрописног паркирања возила, односно остављања хаварисаних и нерегистрованих возила на површинама јавне намене и то:

  • 15 контрола паркирање возила у пешачкој зони,
  • 151 контрола паркирања возила супротно хоризонталној и вертикалној сигнализацији,
  • 95 контрола паркирања возила на зеленој површини,
  • 13 контрола остављених возила на површинама јавне намене.

            Власницима непрописно паркираних, односно остављених возила издати су прекршајни налози.

 

            Такође, у току 2019. године комунална инспекција је донела 63 решења којима се налаже уклањање паркираних возила којима се омета обављање комуналне делатности (орезивање дрвећа, отклањање квара на инсталацијама водовода и канализације и сл.).

 

            Комунална инспекција и комунална милиција врше контролу заустављања и паркирања возила на зеленим површинама унутар и између отворених стамбених блокова, у смислу одредба Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Чачка“, број 3/2018), као и контролу остављања нерегистрованих, неисправних или хаварисаних возила на изграђеним и уређеним саобраћајним и зеленим површинама унутар и између отворених стамбених блокова и између зграда и сл., у смислу одредаба Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града Чачка“, број 24/2018).

 

 

 

 ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

 ГРАДА ЧАЧКА