Комунална полиција је од почетка јула примила 13 обавештења од грађана за неуређење дворишта и плацева. Након утврђивања одговорности, власнике односно кориснике неуређених површина, комунална полиција упозори и усмено нареди које мере су потребне да исти предузму. За непоступање по изреченој мери у овом периоду издат је 1 прекршајни налог.

У наредном периоду наставља се вршење контроле уређења дворишта и плацева, а такође и да ли су упозорена лица поступила по издатом усменом наређењу.