Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, у сарадњи са ПРО програмом, расписује

КОНКУРС

за пријем на следећа радна места:

1.    Директор Агенције (1 радно место)

Посебни услови:

-    VII степен стручне спреме,
-    најмање три године радног искуства из области руковођења или рада на  развојним пословима,
-    активно знање пословног енглеског језика.

Кандидати за ову позицију морају доставити и план и програм развоја Агенције.

2.    Администратор за информациону технологију и IN-DOC центар (1 радно место)

Посебни услови:

-    VII степен стручне спреме (области компјутерских наука, статистике или економије; релевантно више стручно образовање је плус),
-    најмање две године радног искуства,
-    активно знање говорног и писаног енглеског језика.

3.    Офис менаџер (1 радно место)

Посебни услови:

-    Завршена гимназија, биротехничка, економска или друга одговарајућа средња школа,
-    најмање шест месеци радног искуства,
-    активно знање говорног и писаног енглеског језика,
-    добро познавање рада у MS Office -у.

4.    Менаџер за општинску подршку и сарадњу - руководилац службе (1 радно место)

Посебни услови:

-    VII степен стручне спреме (друштвене и природне науке),
-    најмање три године радног искуства на пословима руковођења или пословима развоја, и слично,
-    активно знање говорног и писаног енглеског језика,
-    организаторске способности,
-    добро познавање рада у MS Office -у.

5.    Менаџер за људске ресурсе (1 радно место)

Посебни услови:

-    VII степен стручне спреме (друштвене науке),
-    најмање три године радног искуства из области људских ресурса, друштвених активности и слично,
-    активно знање говорног и писаног енглеског језика.
-    добро познавање рада у MS Office -у.

6.    Саветник за економски развој (1 радно место)

Посебни услови:

-    VII степен стручне спреме (економски факултет),
-    најмање три године радног искуства на саветодавним пословима економског карактера или на пословима истраживања и анализа економско-финансијског пословања,
-    активно знање говорног и писаног енглеског језика,
-    добро познавање рада у MS Office -у.

7.    Финансијски менаџер (1 радно место)

Посебни услови:

-    VII степен стручне спреме (економски факултет),
-    најмање три године радног искуства у области финансија,
-    активно знање говорног и писаног енглеског језика,
-    добро познавање рада у MS Office -у

____________________________________________________________________________

* Напомена за све позиције:

Детаљан опис послова по позицијама може се преузети са сајта www.pro.undp.org.rs .

Пријаве са биографијама слати на адресу:

Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
Топлице Милана 2
36000 Краљево

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.