Комунална полиција врши послове одржавања комуналног реда и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града, остваривања надзора у јавном приградском и другом локалном саобраћају у складу са законом и прописима града, заштите животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град, подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одржавање живота у граду, очувања градских добара и извршавања других задатака из надлежности града.

Начелник комуналне полиције – Милена Јовановић,дипл.инж.агрономије 

Службене просторије Комуналне полиције се налазе у улици Жупана Страцимира 35/ III
Тел.032/342-022,
e-mail адреса је komunalnapolicija@cacak.org.rs

Извештај о раду за период од 03.06. до 14.06.2019. године

Годишњи план комуналне полиције града Чачка за 2019. годину

Скупштина града Чачка на седници одржаној 25. 26. и 27. јула 2019. године донела је Одлуку о давању сагласности на годишњи план рада комуналне полиције града Чачка за 2019.годину, који је Градско веће града Чачка донело на седници одржаној 31. маја 2019.године.
Одлука о давању сагласности на Годишњи план комуналне полиције града Чачка за 2019. годину. Преузмите
Годишњи план комуналне полиције града Чачка за 2019. годину. Преузмите

Стратешки план комуналне полиције града Чачка за период 2018-2023.године

Скупштина града Чачка на седници одржаној 8,11. и 12. јуна 2018.године донела је Одлуку о давању сагласности на Стратешки план комуналне полиције града Чачка за период 2018-2023.године, који је Градско веће града Чачка донело на седници одржаној 31. маја 2018.године.
Одлука о давању сагласности на Стратешки план комуналне полиције града Чачка за период 2018-2023. године Преузмите
Стратешки план комуналне полиције града Чачка за период 2018-2023.године Преузмите