Скупштина града Чачка, на седници одржаној 7, 12, 13. и 16. септембра 2016. године донела је Решење о образовању

Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

Састав Комисије:

Председник:
Игор Кривокапић , дипломирани грађевински инжењер

Чланови:
Зоран Грујичић , дипломирани машински инжењер
Драган Шулубурић , дипломирани економиста
Иван Глишић , доктор агрономских наука
Славко Мајсторовић , дипломирани машински инжењер