Помоћник директора Америчке агенције за међународни развој, USAID , Брок Бирман, потписао је јуче, 12. маја 2019. године, у Нишу, Меморандум о разумевању са представницима градова Ниш, Чачак и Панчево, чиме је отпочео нови пројекат унапређење ефикасности градских топлана у поменутим градовима. Меморандум је у име Града Чачка потписала Милица Дачић, заменица градоначелника. Пројекат за повећање енергетске ефикасности у Србији трајаће две године а његова вредност је 2,1 милион долара.

Циљ овог пројекта је смањење потрошње енергената кроз побољшану ефикасност рада градских топлана и даљинског система грејања, што ће истовремено допринети побољшању грејања у Нишу, Чачку и Панчеву.

У складу са споразумом, УСАИД ће са овим градовима сарађивати на изради, набавци и инсталацији система за прикупљање и анализу података у циљу ефикасније контроле и управљања дистрибутивном мрежом система даљинског грејања. Остале инвестиције обухватају унапређење опреме, као и повећање употребе енергије из обновљивих извора.

У првој фази пројекта, чачанско ЈКП за грејање ће, у сарадњи са USAID , радити на уградњи SCADA система на дистрибутивној мрежи, односно на уградњи даљинског надзора и управљања дистрибутивним системом, што ће, на задовољство корисника, утицати на повећање ефикасности у раду даљинског система грејања.