Градска управа за урбанизам оглашава јавни увид ПДР „Прелићи“
Текст огласа Преузмите
Текст плана Преузмите
Карта намене површина Преузмите
Карта урбанистичке регулације Преузмите
Стратешка процена Преузмите