Градска управа за урбанизам оглашава јавни увид Измена и допуна дела ПГР "Атеница - Кулиновци" у Чачку
Текст огласа Преузмите
Текст плана Преузмите
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације Преузмите
Стратешка процена Преузмите