На основу члана 8. Одлуке о наградама и признањима града Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 19/2013 и 19/2017),

Комисија за обележавање празника и доделу признања Скупштине града Чачка упућује

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ

ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Позивамо предузећа, установе, друге организације и органе, групе грађана и појединце да поднесу предлоге за доделу Децембарске награде града за 2019. годину.

Децембарска награда града додељује се поводом Дана града -18. децембра.

Награда се додељује за нарочито истицање у привредном, научном, културном, просветном, здравственом, спортском и другим облицима стваралаштва.

Награду може добити физичко или правно лице које има пребивалиште, односно седиште, на територији града Чачка.

Предлози за награде морају бити образложени.

Предлози за награде могу се достављати до 31. октобра 2019. године. Предлози поднети после овог рока неће се разматрати.

Предлози за награде могу се предати на писарници Градске управе или поштом на адресу: Скупштина града Чачка - Комисији за обележавање празника и доделу признања, ул. Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак.

 KОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ

ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА