Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години
Ближа мерила за избор програма од јавног интереса са допунским критеријумима и начином бодовања
Јавни конкурс објављен је на сајту града Чачка дана 2. септембра 2019. године. Пријаве се подносе закључно са 17. септембром 2019. године.