Назив Адреса Телефон Директор
Предшколска установа "Радост" Чачак Надежде Петровић 8 (032)222 556 Вера Јовановић, васпитач
Предшколска установа "Моје детињство" Чачак Немањина бб (032)347 536 Сузана Симеуновић, в.д, дипл. педагог
Спортски центар "Младост" Чачак Градски бедем 2 (032)344 632 Ацо Јаковљевић, дипл. правник
Центар за социјални рад Чачак Кнеза Милоша 1 (032)341 233 Бранимирка Радосавчевић, дипл. социолог
Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак Нушићева бб (032)331 944 Ангелина Мандић, дипл. правник
"Туристичка организација Чачка" Трг устанка (032)342 360 Драгомир Савић, дипл. економиста
Установа за КОД "Коста Новаковић" Чачак Жупана Страцимира 9 (032)222 636 Весна Никитовић, инжењер организације рада
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Цара Душана бб (032)320 100 Горица Станојевић, специјалиста за менаџмент у образовању
Основна школа за образовање одраслих у Чачку Жупана Страцимира 9 (032)222 650 Снежана Кујунџић, професор разредне наставе
Дом здравља "Чачак" Чачак Веселина Миликића 3 (032)225 717 др Александар Пајевић, в.д.
Апотека "Чачак" Градско шеталиште 6 (032)222 466 Сања Петковић, дипл. фармацеут
Градска стамбена агенција Чачак Жупана Страцимира 2 (032)309 039 Милан Драшкић, дипл. економиста