Јавне набавке

Јавне набавке2021-10-03T11:34:27+02:00

10, 2019

Набавка услуге реализације едукације на тему очување и унапређење репродуктивног здравља адолесцената

10, 10, 2019|

Услуге стручног надзора на радовима на изградњи система водоснабдевања и канализације

05, 10, 2019|

Набавка и монтажа справа за вежбање за лица са инвалидитетом у дворишту Установе Зрачак

03, 10, 2019|

09, 2019

Извођење радова на реконструкцији стазе бедема – од хале КК Борац до ресторана Белви у Чачку

17, 09, 2019|

Радови на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице

17, 09, 2019|

Услуге осигурања имовине, одговорности, возила и запослених за потребе Града Чачка и буџетских корисника за период од три године

17, 09, 2019|

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Набавка возила опремљеног за вршење увиђаја саобраћајних незгода и прикупљање података о саобраћајним незгодама

Датум објаве 30.11.2017.
Рок за подношење понуде 08.12.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 30.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.11.2017. Преузмите

Набавка услуге "Лични пратиоц детета"

Датум објаве 28.11.2017.
Рок за подношење понуде 06.12.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 28.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 28.11.2017. Преузмите

Радови на уређењу пешачке зоне (крак Пиварске улице)

Датум објаве 07.11.2017.
Рок за подношење понуде 04.12.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 07.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 07.11.2017. Преузмите

Радови на уређењу платоа испред Градске библиотеке

Датум објаве 07.11.2017.
Рок за подношење понуде 15.11.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 07.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 07.11.2017. Преузмите

Радови на изградњи Градског фудбалског стадиона у Чачку – наставак изградње

Датум објаве 03.11.2017.
Рок за подношење понуде 04.12.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 03.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.11.2017. Преузмите

Извођење радова на уређењу партера „Римског трга“

Датум објаве 03.11.2017.
Рок за подношење понуде 02.12.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 03.11.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.11.2017. Преузмите

Услуга израде пројекта за изградњу система водоснабдевања у МЗ Овчар Бања - иновација (прилагођавање)

Датум објаве 31.10.2017.
Рок за подношење понуде 06.11.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 31.10.2017. Преузмите
Обавештење о покретању преговарачког поступка 31.10.2017. Преузмите

Услуга израде пројекта система канализације у МЗ Овчар Бања - иновација (прилагођавање) пројектне документације

Датум објаве 31.10.2017.
Рок за подношење понуде 06.11.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 31.10.2017. Преузмите
Обавештење о покретању преговарачког поступка 31.10.2017. Преузмите

Прикључење дистрибутивне мреже Кићановића врело на систем водоснабдевања Кукића

Датум објаве 31.10.2017.
Рок за подношење понуде 06.11.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 31.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 31.10.2017. Преузмите

Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

Датум објаве 31.10.2017.
Рок за подношење понуде 07.11.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 31.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 31.10.2017. Преузмите

Услуга израде пројекта пословног простора Центра за социјални рад Чачак

Датум објаве 26.10.2017.
Рок за подношење понуде 06.11.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 26.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.10.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 28.11.2017. Преузмите

Услуга израде пројекта изградње заштитног бедема код хале Борац

Датум објаве 06.10.2017.
Рок за подношење понуде 16.10.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 06.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 06.10.2017. Преузмите

Пројектовања система канализације у МЗ Горња Трепча, Доња Трепча, Станчићи и Мојсиње - иновација (прилагођавање) пројектне документације

Датум објаве 05.10.2017.
Рок за подношење понуде 13.10.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 05.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 05.10.2017. Преузмите

Набавка униформи и опреме за потребе Градске управе града Чачка

Датум објаве 03.10.2017.
Рок за подношење понуде 11.10.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 03.10.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.10.2017. Преузмите

Радови на изградњи система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје

Датум објаве 22.09.2017.
Рок за подношење понуде 24.10.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 22.09.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.09.2017. Преузмите

Набавка опреме за хитне интервенције при саобраћајним удесима

Датум објаве 21.09.2017.
Рок за подношење понуде 02.10.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 21.09.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.09.2017. Преузмите

Услуга израде урбанистичког плана ПДР "Љубић 2"

Датум објаве 20.09.2017.
Рок за подношење понуде 23.10.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 20.09.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 20.09.2017. Преузмите

Радови на санацији система канализације у МЗ Мрчајевци

Датум објаве 18.09.2017.
Рок за подношење понуде 23.10.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 18.09.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 18.09.2017. Преузмите

Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе града Чачка и Скупштине града

Датум објаве 29.08.2017.
Рок за подношење понуде 28.09.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 29.08.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 29.08.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 02.10.2017. Преузмите

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - услуга одржавања Информационог система локалне пореске администрације

Датум објаве 28.08.2017.
Рок за подношење понуде 05.09.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 28.08.2017. Преузмите
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 28.08.2017. Преузмите

Радови на инфраструктурном опремању локације пословних зона - прва фаза

Датум објаве 21.07.2017.
Рок за подношење понуде 21.08.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 21.07.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.07.2017. Преузмите
Одговор 1 02.08.2017. Преузмите

Радови на изградњи магистралног вода канализације са прикључцима у МЗ Јежевица

Датум објаве 21.07.2017.
Рок за подношење понуде 18.08.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 21.07.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.07.2017. Преузмите
Одговор 1 02.08.2017. Преузмите

Набавка горива за потребе Градске управе

Датум објаве 05.07.2017.
Рок за подношење понуде 12.07.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 05.07.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 05.07.2017. Преузмите

Услуга израде урбанистичког плана ПДР за део насељеног места Трнава

Датум објаве 19.05.2017.
Рок за подношење понуде 19.06.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 19.05.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 19.05.2017. Преузмите
Одговор 1 26.05.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 22.06.2017. Преузмите

Вршење услуга сузбијања комараца на територији града Чачка

Датум објаве 03.05.2017.
Рок за подношење понуде 11.05.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 03.05.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 03.05.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 18.05.2017. Преузмите

Набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње - Доња Трепча

Датум објаве 08.05.2017.
Рок за подношење понуде 05.06.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 08.05.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 08.05.2017. Преузмите
Одговор на постављено питање 26.05.2017. Преузмите
Детаљи 1 26.05.2017. Преузмите
Детаљи 2 26.05.2017. Преузмите
Детаљи 3 26.05.2017. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 08.06.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 06.07.2017. Преузмите

Набавка противградних ракета

Датум објаве 08.05.2017.
Рок за подношење понуде 15.05.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 08.05.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 08.05.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 19.05.2017. Преузмите

Набавка услуге "Помоћ у кући"

Датум објаве 26.04.2017.
Рок за подношење понуде 04.05.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 26.04.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.04.2017. Преузмите
Одлука о обустави поступка 19.05.2017. Преузмите

Услуге стручног надзора на радовима на реконструкцији и доградњи постојећег објекта Дома војске за потребе Градске библиотеке

Датум објаве 13.04.2017.
Рок за подношење понуде 19.04.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 13.04.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 13.04.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 03.05.2017. Преузмите

Набавка услуге организације едукативне посете пољопривредних произвођача сајму пољопривреде у Милану

Датум објаве 13.04.2017.
Рок за подношење понуде 20.04.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 13.04.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 13.04.2017. Преузмите
Измена конкурсне документације 13.04.2017. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 13.04.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 28.04.2017. Преузмите

Радови на реконструкцији, доградњи и надградњи постојећег објекта Дома војске за потребе Градске библиотеке, по систему „кључ у руке“, преговарачки поступак са објављивањем

Одлука о додели уговора Преузмите
Обавештење о закљученом уговору Преузмите

Радови на реконструкцији канализације у улици Старчевића пут 2

Датум објаве 23.03.2017.
Рок за подношење понуде 03.04.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 23.03.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 23.03.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 19.04.2017. Преузмите

Радови на адаптацији објеката месних канцеларија

Датум објаве 21.03.2017.
Рок за подношење понуде 28.03.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Позив за подношење понуда 21.03.2017. Преузмите
Конкурсна документација 21.03.2017. Преузмите
Измена 1 конкурсне документације 21.03.2017. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 21.03.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 19.04.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 28.04.2017. Преузмите

Набавка услуге обезбеђења зграде Градске управе града Чачка

Датум објаве 10.03.2017.
Рок за подношење понуде 20.03.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 10.03.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 10.03.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 23.03.2017. Преузмите

Набавка услуге оглашавања у локалном недељном листу и једном дневном листу

Датум објаве 02.03.2017.
Рок за подношење понуде 13.03.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 02.03.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 02.03.2017. Преузмите

Радови на реконструкцији канализације у улици 555 у МЗ Љубић

Датум објаве 02.03.2017.
Рок за подношење понуде 13.03.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 02.03.2017. Преузмите
Позив за подношење понуда 02.03.2017. Преузмите
Одлука о додели уговора 17.03.2017. Преузмите

Набавка услуге чишћења

Датум објаве 30.12.2016.
Рок за подношење понуде 09.01.2017. 12 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 30.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 12.01.2017. Преузмите

Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина (крак Р-стара пруга)

Датум објаве 30.12.2016.
Рок за подношење понуде 30.01.2017. 12 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 30.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 01.02.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 21.02.2017. Преузмите
Одлука о измени уговора 27.03.2017. Преузмите

Набавка материјала за замену азбестних цеви за Златиборску улицу

Датум објаве 30.12.2016.
Рок за подношење понуде 10.01.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 30.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 17.01.2017. Преузмите
Обавештење о обустави поступка - партија 1 26.01.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 26.01.2017. Преузмите
Обавештење о обустави поступка - партија 3 26.01.2017. Преузмите

Набавка видео надзора за градске саобраћајнице, за проширење постојећег видео надзора

Датум објаве 22.12.2016.
Рок за подношење понуде 05.01.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 22.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 30.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 12.01.2017. Преузмите

Извођење радова на кишној канализацији у Улици Александра Савића у МЗ Лугови

Датум објаве 14.12.2016.
Рок за подношење понуде 24.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 14.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 14.12.2016. Преузмите
Модел атмосверске канализације - попречни профили 14.12.2016. Преузмите
Модел атмосверске канализације - уздужни профил 14.12.2016. Преузмите
Модел ситуације 14.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 16.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 24.12.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 31.01.2017. Преузмите

Набавка ИТ опреме за потребе Градске управе града Чачка, обликоване по партијама

Датум објаве 09.12.2016.
Рок за подношење понуде 20.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 09.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 09.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 23.12.2016. Преузмите
Обавештење о обустави поступка - партија 1 16.01.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 16.01.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 16.01.2017. Преузмите

Набавка услуге мобилне телефоније

Датум објаве 09.12.2016.
Рок за подношење понуде 21.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 09.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 09.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 1 14.12.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 1 14.12.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 15.12.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 2 15.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 2 15.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 30.12.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.01.2017. Преузмите

Радови на изградњи магистралног вода канализације са прикључцима у МЗ Јежевица (Грујанска коса)

Датум објаве 08.12.2016.
Рок за подношење понуде 09.01.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 08.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 08.12.2016. Преузмите
Одлука о обустави поступка 25.01.2017. Преузмите
Обавештење о обустави поступка 08.02.2017. Преузмите

Радови на изградњи система водоснабдевања у МЗ Видова

Датум објаве 06.12.2016.
Рок за подношење понуде 14.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 06.12.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 06.12.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 19.12.2016. Преузмите

Услуге израде пројекта изградње гасне котларнице за ОШ Вук Караџић, Техничку школу, Музичку школу

Датум објаве 29.11.2016.
Рок за подношење понуде 09.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 29.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 29.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 13.01.2017. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 09.02.2017. Преузмите

Набавка радова на реконструкцији, доградњи и надградњи постојећег објекта Дома војске за потребе Градске библиотеке, по систему кључ у руке

Датум објаве 24.11.2016.
Рок за подношење понуде 04.01.2017.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 24.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 24.11.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 1 08.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 2 09.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 3 10.12.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 09.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 4 15.12.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 5 19.12.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 15.11.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 6 26.12.2016. Преузмите
Одлука о обустави поступка 13.02.2017. Преузмите

Прилог 

Предмер радова 
Главни пројекат (машински) 
Главни пројекат (хидро) 
Главни пројекат (архитектура) 

Набавка и инсталација грејног система за еколошко едукативни камп у Рошцима по систему кључ у руке

Датум објаве 24.11.2016.
Рок за подношење понуде 02.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 24.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 24.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 22.12.2016. Преузмите

Услуга израде урбанистичког плана ПДР Прељина Коњевићи и Извештаја о стратешкој процени утицаја ПДР Прељина Коњевићи на животну средину

Датум објаве 14.11.2016.
Рок за подношење понуде 14.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 14.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 14.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 20.12.2016. Преузмите

Услуга израде урбанистичког плана ПДР за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча

Датум објаве 07.11.2016.
Рок за подношење понуде 07.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 07.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 07.11.2016. Преузмите

Радови на реконструкцији Дома културе у Мрчајевцима(друга фаза)

Датум објаве 22.11.2016.
Рок за подношење понуде 30.11.2016. 10:00 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 22.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.11.2016. Преузмите
Одлука о обустави поступка 29.12.2016. Преузмите

Услуга интернета за потребе градских управа града Чачка

Датум објаве 16.11.2016.
Рок за подношење понуде 25.11.2016. 10:00 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 16.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 16.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 28.11.2016. Преузмите

Услуга израде урбанистичког плана ПДР

Датум објаве 14.11.2016.
Рок за подношење понуде 14.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 14.11.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 14.11.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 20.12.2016. Преузмите

Набавка опреме за прихватилиште за незбринуте животиње, обликована по партијама

Датум објаве 25.10.2016.
Рок за подношење понуде 24.11.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 25.10.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 25.10.2016. Преузмите

Радови на изградњи система канализације - прикључци у МЗ Вапа

Датум објаве 18.10.2016.
Рок за подношење понуде 17.11.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 18.10.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 18.10.2016. Преузмите

Радови на реконструкцији Дома културе у МЗ Соколићи (друга фаза)

Датум објаве 17.10.2016.
Рок за подношење понуде 27.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 17.10.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 17.10.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 21.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.11.2016. Преузмите

Радови на изради ходроизолације и фарбања северне трибине објекта Градског фудбалског стадиона у Чачку

Датум објаве 04.10.2016.
Рок за подношење понуде 14.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 04.10.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 04.10.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 18.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 03.11.2016. Преузмите

Набавка и монтажа столица за градски фудбалски стадион

Датум објаве 30.09.2016.
Рок за подношење понуде 11.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 30.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.09.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 05.10.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 05.10.2016. Преузмите
Одговор на постављено питање 05.10.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 14.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 22.11.2016. Преузмите

Набавка грађевинског материјала за завршетак започете градње или адаптације неусловних стамбених објеката избеглица, са услугом превоза

Датум објаве 30.09.2016.
Рок за подношење понуде 12.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 30.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 30.09.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 11.10.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 11.10.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 24.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 1 07.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 2 07.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 3 03.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - партија 4 03.11.2016. Преузмите

Радови на асфалтирању платоа испред службеног улаза у Градски фудбалски стадион у Чачку

Датум објаве 29.09.2016.
Рок за подношење понуде 10.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 29.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 29.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 26.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 22.11.2016. Преузмите

Радови на изградњи ограде око спортског комплекса Градског фудбалског стадиона у Чачку

Датум објаве 27.09.2016.
Рок за подношење понуде 10.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 27.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 27.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 14.10.2016. Преузмите

Извођење радова на изградњи система водоснабдевања –доградња (санација) система водоснабдевања Кукићи

Датум објаве 28.09.2016.
Рок за подношење понуде 11.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 28.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 28.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 14.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 20.10.2016. Преузмите

Набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча

Датум објаве 26.09.2016.
Рок за подношење понуде 06.12.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 26.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.09.2016. Преузмите
Одговор 1 на постављено питање 03.10.2016. Преузмите
Одговор 2 на постављено питање 10.10.2016. Преузмите
Прилог конкурсне документације 10.10.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 20.10.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 08.11.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 08.11.2016. Преузмите
Одлука о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке 29.11.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 2 29.11.2016. Преузмите
Одлука о обустави поступка 07.02.2017. Преузмите

Радови на уређењу дела фасаде зграде Градске управе

Датум објаве 26.09.2016.
Рок за подношење понуде 04.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 26.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 26.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 06.10.2016. Преузмите
Обавештење о закључењу уговора 22.11.2016. Преузмите

Услуга израде урбанистичког плана ПДР за део насељеног места Трнава

Датум објаве 21.09.2016.
Рок за подношење понуде 21.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 21.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 31.10.2016. Преузмите

Набавка опреме за јединице цивилне заштите

Датум објаве 21.09.2016.
Рок за подношење понуде 03.10.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 21.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 21.09.2016. Преузмите
Обавештење о продужењу рока 30.09.2016. Преузмите
Измена конкурсне документације 30.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 20.10.2016. Преузмите
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 28.10.2016. Преузмите

Услуге организације едукативне посете пољопривредних произвођача Немачкој, Холандији и Словенији

Датум објаве 06.09.2016.
Рок за подношење понуде 14.09.2016.

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 06.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 06.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 15.09.2016. Преузмите

Израда техничке документације и набавка и монтажа гасне контејнерске котларнице, по систему кључ у руке

Датум објаве 05.09.2016.
Рок за подношење понуде 05.10.2016. 12:00 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 05.09.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 05.09.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 07.11.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.11.2016. Преузмите

Набавка опреме за Градски фудбалски стадион (друга фаза)

Датум објаве 31.08.2016.
Рок за подношење понуде 08.09.2016. 12:00 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 31.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 31.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 15.09.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 03.10.2016. Преузмите

Набавка противградних ракета

Датум објаве 25.08.2016.
Рок за подношење понуде 05.09.2016. 12:00 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 25.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 25.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 13.09.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 03.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 03.10.2016. Преузмите

Набавка опреме за Претоварну трансфер станицу – набавка мини хидрауличног багера

Датум објаве 22.08.2016.
Рок за подношење понуде 22.09.2016. 12:00 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 22.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 22.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 26.10.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 23.11.2016. Преузмите

Набавка услуге хватања и збрињавања паса луталица на територији Града Чачка

Датум објаве 19.08.2016.
Рок за подношење понуде 29.08.2016. 10:00 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 19.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 19.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 01.09.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 12.09.2016. Преузмите

Набавка радова на Адаптацији објекта за потребе цивилне заштите у простору ЈКП

Датум објаве 18.08.2016.
Рок за подношење понуде 29.08.2016. 12:00 h

Документи везани за оглас

Тип документа Последња активност
Конкурсна документација 18.08.2016. Преузмите
Позив за подношење понуда 18.08.2016. Преузмите
Одлука о додели уговора 13.09.2016. Преузмите
Обавештење о закљученом уговору 22.09.2016. Преузмите

Радови на реконструкцији Дома културе у Мрчајевцима

Датум објаве 15.08.2016.
Рок за подношење понуде 25.08.2016. 12:00 h

Документи везани за оглас

Go to Top