Град Чачак позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са Нацртом планираних инвестиција града Чачка за 2023 годину, који је саставни део овог јавног позива, и дају предлоге и сугестије.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 25.11.2022.–10.12.2022. године.
Предлози и сугестије достављају се путем електронске поште на адресу: budzetcacak@cacak.org.rs или писаним путем доставом Градској управи за финансије града Чачка, на шалтер број 11, писарнице града Чачка или путем поште.

На састанку који ће се одржати дана 11.12.2022. године са почетком од 10-11 часова у канцеларији 122. спрат 1., биће размотрени достављени предлози и сугестије током јавног увида. Састанку ће присуствовати представници обрађивача. Раду на састанку могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели предлоге и сугестије у току трајања јавног увида, а своје учешће на састанку пријавили путем електронске поште budzetcacak@cacak.org.rs или писаним путем доставом лично или поштом најкасније до 10.12.2022. године.

По окончању Јавне расправе, град Чачак ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 24 часа од дана окончања јавне расправе и исти објавити на интернет страници града Чачка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милун Тодоровић

plan investicija za 2023.god