Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта државног пута I реда (веза Е-761-Крагујевац) од петље Катрга (на државном путу IA реда Е-761 Моравски коридор) до петље Мрчајевци (на државном путу IB реда М-22).

OGLAS UP DP I Katrga-Mrcajevci

Комплетан садржај Урбанистичког пројекта може се погледати на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на следећем линку .