Назив Адреса
Телефон
Позивни 032
Директор
ЈП „Градац“ Чачак Цара Лазара 51 303-200 Милан Бојовић,
дипл. економиста, в.д.
ЈКП „Комуналац“ Чачак Николе Тесле 42 5578-202 Петар Домановић,
доктор техничких наука
ЈКП „Водовод“ Чачак Краља Петра I 8  303-600 Зоран Пантовић,
дипл. грађ. инж.
ЈКП „Чачак“ Чачак Скадарска 1  322-618 Данко Ћаловић,
дипл. правник
ЈКП „Моравац“ Мрчајевци Мрчајевци  800-196 Срђан Бошковић,в.д.
дипл. инж. информатике
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак Симе Сараге 71  5373-760 Драган Николић,
дипл. биолог
ЈКП „Паркинг сервис“ Николе Тесле бб 5376-870 Зоран Благојевић,
дипл. инж. електротехнике
ЈП „Рзав“ Ариље Ариље, Чачанска бб
 031/
894-883
Зоран Бараћ,
дипл. инг. електротехнике
 ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице Ужице, Дубоко бб  031/
518-559
Момир Миловановић,
магистар техничких наука
Дом културе Чачак Трг устанка 2  225-070 Радисав Луковић,
мастер менаџер
Градска библиотека
„Владислав Петковић-Дис“ Чачак
Синђелићева 24  223-608 др Богдан Трифуновић,
дипл. историчар
Народни музеј Чачак Цара Душана 1  322-169 Делфина Рајић,
дипл. историчар уметности
Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак Цара Душана 6  322-375 Бранко Ћаловић
дипл. економиста
Међуопштински историјски архив Господар Јованова 2  322-729 Лела Павловић,
дипл. историчар
Предшколска установа
„Радост“ Чачак
Надежде Петровић 8 322-556 Вера Јовановић,
васпитач
Предшколска установа
„Моје детињство“ Чачак
Немањина бб 347-536 Сузана Симеуновић,
дипл. педагог
Спортски центар
„Младост“ Чачак
Градски бедем 2  344-632 Милош Стеванић,
мастер економиста
Центар за социјални рад Чачак Кнеза Милоша 1 341-233 Бранимирка Радосавчевић,
дипл. социолог
Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак Нушићева бб 331-944 Ана Јаковљевић,
дипл. дефектолог
„Туристичка организација
Чачка“
Трг устанка  342-360 Војин Јаковљевић,
дипл. менаџер
Установа за КОД
„Коста Новаковић“ Чачак
Жупана Страцимира 9  322-636 Весна Никитовић,
инжењер организације рада
Центар за
стручно
усавршавање Чачак
Цара Душана бб  320-100 Тања Аћимовић,
професор разредне наставе
Основна школа за
образовање одраслих у Чачку
Жупана Страцимира 9  322-650 Снежана Кујунџић,
професор разредне наставе
Дом здравља „Чачак“ Чачак Веселина Миликића 3 225-717 др Александар Пајевић, в.д.
специјалиста опште медицине
 Апотерска установа „Чачак“ Градско шеталиште 6  322-466 Сања Симовић,
дипл. фармацеут
Градска стамбена агенција Чачак Жупана Страцимира 2 309-039 Бранкица Јелић,
дипл. правник
Градско позориште „Чачак“ Чачак Синђелићева 24 Братислав Јанковић,Мастер драмски и аудио-визуелни уметник