Назив Адреса Телефон Директор
ЈП „Градац“ Чачак Цара Лазара 51 303 200 Драган Вукајловић в.д.,
дипл. грађ. инж.
ЈКП „Комуналац“ Чачак Николе Тесле 42 5578 202 Петар Домановић, дипл. економиста
ЈКП „Водовод“ Чачак Краља Петра I 8 303 600 Зоран Пантовић,
дипл. грађ. инж.
ЈКП „Чачак“ Чачак Скадарска 1 222 618 Тања Тодоровић, в. д.
дипл. економиста
ЈКП „Моравац“ Мрчајевци Мрчајевци 800 196 Драгица Вујанић,
дипл. економиста
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак Симе Сараге 71 5373 760 Драган Николић в.д.,
дипл. биолог
ЈКП „Паркинг сервис“ Николе Тесле бб 5376 870 Зоран Благојевић,
дипл. инж. електротехнике
ЈП „Рзав“ Ариље Ариље, Чачанска бб 031 894 883 Владимир Петровић, в.д.
дипл. инг. електротехнике
ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице Ужице, Дубоко бб 031 518 559 Недељко Милосављевић,
дипл. технолог