Презентација инвестиционих локација града Чачка

Greenfield

Локација "Обрад Павловић" КО Бељина
Површина локације 28.172 m2 , више приватних власника


Локација се налази поред магистралног пута. На овом подручју је предвиђен деснообални бедем уз реку Западну Мораву. Предвиђено је да се постојећа магистрала, која пролази поред локације реконструише у саобраћајницу са четири коловозне траке у дужини од 2.000м западно ка Ужицу и чиниће главну западну везу (прикључак) Чачка са коридором 11.

Beljina_Obrad_Pavlovic

Локација "Словас" КО Чачак
Површина локације 5 ha 92 ara 46 m2


Локација је погодна за индустрију и пословање. Постоји могућност уситњавања предметне локације или укрупњавања са другим грађевинским комплексом истог власника, на истој локацији.

Greenfield_Slovas

Brownfield

Локација "Технос" КО Чачак
Локација у власништву града Чачка. Укупна површина локације 6 ha , укупна површина објеката 10.348 m2


Локација је намењена за индустрију и пословање. Налази се 1км од центра града. Потребна ревитализација објеката. Могуће је рушење и изградња нових објеката.

Tehnos

Локација "Словас" - ЦЕР КО Чачак

Површина локације 125.560 m2 , површина објеката око 17.000 m2


Пословни комплекс се састоји од постојећих објеката (нових, реконструисаних, старих), који представљају пословно-производни фабрички комплекс, подобни су за више намена, производњу, трговину, услуге, складишта. Објект се могу користити самостално или као јединствена целина.

Slovas_doo

Локација "Небојша Кузмановић" КО Прељина

Производна хала површине 900 m2 , приватно власништво


Објекат се налази 1 км до крузног тока Према Краљеву. Објекат је у приватном власниству и има грађевинску и употребну дозволу. Погодан је за производне делатности.

Nebojsa_Kuzmanovic

Локација "Стари град" КО Чачак

Пословни простор површине 1.000 m2


Директан излаз на кружни пут, 800 м од центра града, објекат погодан за пословни (20 канцеларија) и магацински простор.

Stari_grad

Локација "Шумадија - транспорт и одржавање" КО Чачак

Површина свих објеката 1.500 m2


Тренутно се користи као аутобаза са могућношћу промене намене. Налази се 2км од центра града и око 5км до аутопута.

Sumadija

Локација "Интербалкан" КО Прељина

Површина одјеката 3.860 m2 , више приватних власника


Локација се налази поред магистралног пута, 1 км од аутопута, 8км од центра града, погодна је за пословно комерцијалне делатности.

Interbalkan