Радно место која се попуњава – утврђено чланом 56. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 23/2022 и 5/2023):

У Скужби правне помоћи грађанима

1. Радно место за правне послове

Звање: саветник Број службеника: 1

INTERNI_PRAVNI_POSLOVI