Седиште органа Града: улица Жупана Страцимира број 2, 32102 Чачак

Матични број: – Скупштине, Градоначелника, Градског већа и Градских управа: 07183046 ПИБ – Скупштине, Градоначелника, Градског већа и Градских управа: 101296508 Адреса за пријем поднесака: Улица Жупана Страцимира бр. 2 (заједничка писарница за све органе града Чачка)

 
– Информатор о раду Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка (заједнички) Преузмите
– Информатор о раду Градске управе за финансије Преузмите
– Информатор о раду Градске управе за урбанизам Преузмите
– Информатор о раду Градске управе за друштвене делатности Преузмите
– Информатор о раду Градске управе за локалну пореску администрацију Преузмите
– Информатор о раду Градске управе за локални економски развој Преузмите
– Информатор о раду Градске управе за инспекцијски надзор Преузмите
– Информатор о раду Градске управе за опште и заједничке послове Преузмите
– Информатор о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа Преузмите
– Информатор о раду Службе за буџетску инспекцију Преузмите
– Информатор о раду Службе за интерну ревизију Преузмите