Име и презиме одборника Ресор

Милун Тодоровић

Председник Градског Већа
Градоначелник

Радош Павловић

Заменик председника Градског Већа
Заменик градоначелника

 Душан Радојевић

Омладина и култура

Милан Лукић

 Наука и образовање

Велимир Дробњак

 Комуналне делатности

Драгомир Шипетић

Социјална заштита

 Анђелка Новаковић

Управљање пројектима и инвестиције

Мирослав Вукосављевић

Праћење и унапређење безбедности

Немања Трнавац

Спорт и туризам

 Славица Драгутиновић

Здравство и здравствена заштита

Вељко Неговановић

 Имовина

Славко Веселиновић

Рад, запошљавање и информатичко друштво

Михаило Јовић

 Привреда и економски развој