Текст огласа Преузмите
Текст плана Преузмите
План намене површина Преузмите
План урбанистичке регулације са приказом површина јавне намене Преузмите