Градска управа за инспекцијски надзор

Градска управа за инспекцијски надзор2021-10-03T11:34:03+02:00

Градска управа за инспекцијски надзор обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града, послове инспекцијског надзора који су им законом поверени из оквира права и дужности Републике: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, заштите животне средине, доношење закључака о дозволи извршења, послове принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора и врши друге послове из ових области у складу са законом, Статутом и другим прописима Града. 

Начелник управе: Игор Кривокапић, дипл. инж. грађ.  

Извештај о раду Градске управе за Инспекцијски надзор за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године. 

Извештај о раду за 2017. годину 

КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА

22, 01, 2020|Categories: Инспекције, Саопштења|

„Чачанске новине“Небојша Јовановић, новинар КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА             У вези вашег захтева за информацију о контроли непрописног паркирања возила, достављамо вам [...]

КОНТРОЛА ЗАУЗЕЋА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

08, 11, 2019|Categories: Инспекције, Обавештења|Tags: |

КОНТРОЛА ЗАУЗЕЋА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ (летњих/зимских башти)Чланом 34. Одлуке о привременим објектима („Службени лист града Чачка“ бр. 6/2019), забрањено је:постављати [...]

Обележавање хоризонталном сигнализацијом аутобуског стајалишта на некатегорисаном путу у Горњој Трепчи

15, 08, 2019|Categories: Инспекције, Обавештења|Tags: , |

На основу решења инспектора за локлани превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, ЈП „Градац“ Чачак је [...]

Контрола раскопавања јавних површина и постављања градилишних ограда

11, 07, 2019|Categories: Инспекције|

Саобраћајна, комунална и грађевинска инспекција градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у поступку контроле раскопавања јавних површина и постављања [...]