У Управи се обављају послови који се односе на: дечију, социјалну и борачко инвалидску  заштиту, основно образовање, примарну здравствену заштиту, спорт и омладину, културу, информисање и друге послове из надлежности Града у области друштвених делатности. 

начелник Управе: в.д. Милка Станковић, дипл. правник Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности за 2018. годину усвојен је закључком Градског већа града Чачка, на седници одржаној 13. марта 2019. године.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ГУ за друштвене делатности Преузмите
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности Преузмите

Правилник о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју

Текст Правилника Преузмите

Решење о додели студентских и ученичких стипендија и једнократних награда за школску 2017/2018. годину

Јавно обавештење о остваривању права на бесплатан и повлашћен превоз у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка

Преузмите обавештење

Обавештење о статусу енергетски угроженог купца