Данас су у Аранђеловцу, у присуству потпредседнице Владе и министарке рударства и енергетике проф. др Зоране Михаиловић, градоначелницима и председницима 151 јединице локалне самоуправе свечано додељени уговори у оквиру Националног програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

У име Града Чачка уговор је потписао градоначелник Милун Тодоровић, а њиме је наш Град од Министарства рударства и енергетике добио 44.950.000 динара, што је и највећи додељени износ једној локалној самоуправи.

У буџету Града Чачка за 2022. годину обезбеђена су средства у износу од 44.950.000 динара за суфинансирање енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова заменом фасадне столарије, заменом термичког омотача објекта, заменом постојећег грејача простора (котлова) ефикаснијим и уградњом соларних панела.

Сви будући кораци и правила у реализацији наведеног Програма биће технички детаљно утврђени и прецизирани у сарадњи са надлежним министарством и примењивани на све јединице локалне самоуправе којима су средства на јавном позиву одобрена. Након потписивања уговора о реализацији програма са Министарством рударства и енергетике, очекује се усвајање потребних правилника и текстова јавних позива са детаљно утврђеним критеријумима од локалних самоуправа.

Прво ће бити објављен јавни позив за привредне субјекте (директне кориснике-добављаче) за све мере, а након избора привредних субјеката биће објављен јавни позив за грађане (крајње кориснике) и ово је уједно позив за све наше суграђане да учествује у реализацији Програма енергетске санације, имајући у виду чињеницу да је Град Чачак у свом буџету планирао највећа финансијска средства за ову намену, а и од Министарства је подржан са средствима у истом износу, тако да се очекује да ће значајан број грађана бити финансијски подржан приликом учешћа у предвиђеним мерама енергетске ефикасности.