Грађевински инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, поступа на основу Закона о планирању и изградњи /"Сл. гласник РС", број 72/2009 и 24/2011, 121/12, 132/2014 и 145/2014/, Закона о инспекцијском надзору /"Сл.гласник РС", број 36/2015/, Закона о општем управном поступку /"Сл. лист СРЈ", број 33/97 и 31/2001/ и /"Сл.гласник РС", број 30/2010/, као и Одлуке о градским управама /"Сл. лист града Чачка", број 8/2008/.

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.годину у области грађевинске инспекције.

Решење о рушењу

Преузмите решење 

Контролне листе

01 Контролна листа - Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова Преузмите
02 Контролна листа - За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи Преузмите
03 Контролна листа - За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља Преузмите
04 Контролна листа - За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта Преузмите
05 Контролна листа - За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта Преузмите

Попис и озакоњење објеката

Програм пописа незаконито изграђених објеката Преузмите
Водич за озакоњење Преузмите
Образац Обавештења грађевинској инспекцији о незаконито изграђеном објекту Преузмите
Појединачни пописни лист Преузмите