Град Чачак је у току 2019. године за реализацију мера активне политике запошљавања издвојио 40 милиона динара и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања још додатних 6,5 милиона динара. Потписани су уговори са 52 послодавца за програм стручне праксе у износу од 12 милиона динара.

Стручну праксу ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита започеће 53 млада лица у приватним или јавним предуећима и установама у граду Чачку.