Управа за Финансије

АНКЕТА „НАШИ ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“

Поштовани суграђани,Пре почетка попуњавања анкете потребно је да прочитате ово кратко упутство како би наш заједнички рад био успешан.У циљу успешне статистичке обраде података и правилног тумачења Ваших потреба потребно је [...]

Обавештење о отпочињању рада на Одлуци о буџету града Чачка за 2020. годину

Чланом 68. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), прописано је да је надлежни орган [...]

Go to Top