Управа за Финансије

АНКЕТА „НАШИ ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“

Поштовани суграђани,Пре почетка попуњавања анкете потребно је да прочитате ово кратко упутство како би наш заједнички рад био успешан.У циљу успешне статистичке обраде података и правилног тумачења Ваших потреба потребно је [...]