Управа за Финансије

Градска управа за финансије оглашава позив за прикупљање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора

ЗАВРШЕНО ! Предмет јавног позива је пласирање слободних новчаних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава локалних власти код пословних банака које имају организационе делове  у Чачку. Право учешћа [...]