Комунална полиција

Уклањање монтажних објеката

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка – комунална инспекција у поступку контроле статуса привремених монтажних објеката је приступила уклањању монтажног објекта (киоска) на локацији – кафана „БЕЛВИ“, и то:ПРЕПОСЛЕГРАДСКА [...]

КОНТРОЛА НАЛОЖЕНИХ МЕРА ЗА УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА

Комунална полиција је од почетка јула примила 13 обавештења од грађана за неуређење дворишта и плацева. Након утврђивања одговорности, власнике односно кориснике неуређених површина, комунална полиција упозори и усмено нареди [...]

Go to Top