Јавни позиви

Позив за прикупљање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора

Градска управа за финансије оглашава позив за прикупљање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора: Јавни позив за преузимање конкурсне документације за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна [...]

Јавна презентација Урбанистичког пројекта државног пута I реда од петље Катрга до петље Мрчајевци

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта државног пута I реда (веза Е-761-Крагујевац) од петље Катрга (на државном путу IA реда Е-761 Моравски коридор) до петље Мрчајевци [...]

Go to Top