Јавни позиви

Градска управа за финансије оглашава позив за прикупљање понуда за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора

ЗАВРШЕНО ! Предмет јавног позива је пласирање слободних новчаних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава локалних власти код пословних банака које имају организационе делове  у Чачку. Право учешћа [...]

  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (Сл.лист града Чачка“, бр. 22/2021),  и члана 84. [...]