Инспекције

КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА

„Чачанске новине“Небојша Јовановић, новинар КОНТРОЛА НЕПРОПИСНОГ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА             У вези вашег захтева за информацију о контроли непрописног паркирања возила, достављамо вам следеће информације:            Комунална милиција Градске управе за инспекцијски надзор града [...]

ЗАШТИТА  ВАЗДУХА  ОД  АЕРОЗАГАЂЕЊА

Градска управа за инспекцијски надзор - инспекција за заштиту животне средине покренула је поступак инспекцијског надзора  над применом мера заштите ваздуха од аерозагађења код надзираног субјекта  BAVARIA TEAM  ДОО Чачак [...]

Go to Top