Радна група за припрему и спровођење програма „Престоница културе Србије” донела је одлуку да ће прва национална престоница културе 2023. године бити Град Чачак. Пројекат Чачка под називом ЧАЧАНСКА РОДНА је међу 18 приспелих кандидатура проглашен за најбољи.

ЧАЧАНСКА РОДНА је слоган инспирисан именом сортимента шљиве која је надалеко препознатљив чачански пољопривредни производ. Кроз овај мото предочена је читава идеја целог пројекта -  визије Града Чачка као вековно плодног (родног) тла за развој културе, уметности, духовности, али и науке, привреде, туризма, спорта...

Радни мото је представљен кроз четири под теме: „На Слободи“, „На Морави“, „На раскршћу“, „На калдрми“ које заједно промовишу културни профил Чачка.

Кандидатура за Предстоницу културе Србије указује на потребу дугорочних   стратешких планирања у сектору културе, због чега се као неопходан документ издваја Стратегија културног развоја.

Пројектом су, поред многобројних културних дешавања, предвиђена и значајна инфраструктурна улагања. Планиран је завршетак реконструкцијe зграде Окружног начелства у којој су смештени Народни музеј и Међуопштински историјски Архив. Биће формирана Нова стална поставка, конзерваторске радионице, депои и канцеларијски простор, радиће се на реализацији партерног уређења у комплексу дворишта Народног музеја са изградњом лапидаријума, новом историјском поставком у Конаку господара Јована Обреновића и летњом сценом, етно-објектима и сувенирницом.

Пројекат подразумева оснивање и изградњу објекта Музеја кошарке, а у плану је и ревитализација „Вирерове куће” за потребе нове мултимедијалне поставке о Великом рату, као и партерно повезивање са двориштем музеја. Такође, биће реконструисана и опремљена зграда у Улици Цара Душана 8. (сада зграда Полицијске управе Чачак) за потребе Сталне поставке и депоа за адекватан смештај збирке Уметничке галерије „Надежда Петровић”.

Наведени инфраструктурни пројекти воде ка формирању старог градског језгра, око цркве Вазнесења Господњег, споменика културе од великог значаја, у огроман музејски комплекс, који би постао незаобилазна тачка приликом посете граду Чачку.

Најуспешнији резултат за Град Чачак који је донела титула Престонице културе Србије биће видљив кроз ново брендирање Града и свеукупну модернизацију локалне самоуправе која би се уз помоћ културе трансформисала у савремено динамично градско средиште. Ове нове промене пратила би и нова културна политика која би уз Стратегију културног развоја дугорочно дала добре основе за континуирани напредак и одрживи развој.