Поштовани суграђани,

Пре почетка попуњавања анкете потребно је да прочитате ово кратко упутство како би наш заједнички рад био успешан.

У циљу успешне статистичке обраде података и правилног тумачења Ваших потреба потребно је да унесете податке који се односе на старосно доба, пол, образовање, пословни статус, насељено место и месну заједницу у којој живите. Уколико погрешно изаберете понуђени одговор исправку можете извршити на следећој страни анкете.

Након уноса општих података приступате попуњавању анкете оцењивањем тема из појединих друштвених области оценама од 1 до 10. Уколико имате свој предлог унесите га у поље „Мој предлог" и оцените оценом која је адекватна важности вашег предлога.

Након завршетка оцењивања понуђених тема запамтите промене које сте начинили и оверите анкету. Уколико анкета није оверена неће ући у статистичку обраду и сматраће се да је грешком покренута.