На основу решења инспектора за локлани превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, ЈП „Градац“ Чачак је дана 13.08.2019. године извршило обележавање хоризонталном сигнализацијом аутобуског стајалишта на некатегорисаном путу у Горњој Трепчи – улица Благоја Пауновића, код ресторана Атомска бања.

            Обележавање аутобуског стајалишта је извршено у присуству инспектора за локални превоз и путеве, уз сарадњу Комуналне милиције и службених лица Полицијске управе Чачак.

            Решење о обележавању аутобуског стајалишта на предметној локацији, донето је на основу Одлуке o одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски градски и приградски превоз („Службени лист града Чачка“, број 8/2017 и 6/2018) и Одлуке o одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски међумесни превоз („Службени лист града Чачка“, број 8/2017).

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

ГРАДА ЧАЧКА