Претрага
Мени

ГУ за инспекцијски надзор - Поступање комуналне милиције поводом непрописног одлагања и бацања смећа и отпада

Комунална милиција у саставу Градске управе за инспекцијски надзор, је у претходном периоду вршећи контролу површина јавне намене и то непрописног одлагања отпада и стварања дивљих депонија поступала у више случајева, где је на основу увида у у фотодокументацију и пронађених материјалних доказа откривено ко је одговоран за начињен прекршај и та лица санксионисала.

У улици Николе Тесле испод моста на реци Западна Морава, након увида у фотодокументацију са фотоуређаја установљено је да су:

- дана 05.01.2024. године два лица из возила избацили угинулу животињу - пса, умотаног у платно. Након прикупљања података и информација, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај и истом је издат прекршајни налог за учињен прекршај.

Бацање паса

- дана 16.01.2024. године два лица из теретног возила су одложили кабасти отпад (дрвену столарију-прозоре), која је замењена након изведених грађевинских радова. Након прикупљања података и информација, утврђено је да се ради о правном лицу које је са седиштем у Београду и истом је као и одговорном лицу у правном лицу издат прекршајни налог за учињен прекршај.

Столарија

Дана 25.12.2023. године приликом вршења патролне активности, патрола комуналне милиције је у месту Катрга потес Обреж, у близини државног пута Чачак-Краљево, утврдила да је одложен разни отпад и то пластична амбалажа, хартија и друго. Претрагом су пронађени материјални докази (признанице путарине и др), даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информацијама, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај. Лицу, које је са пребивалитем у Краљеву, је издат и уручен путем поште прекршајни налог.

Катрга Обреж

Дана 27.12.2023. године приликом вршења патролне активности патрола комуналне милиције је у улици Николе Тесле бб. на површини јавне намене, асфалтираној површини поред улице, утврдила да је бачен отпад (пластична амбалажа, хартија и др). Претрагом су пронађени материјални докази (отпремнице, превозница, извештај са тахографа и др), даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информацијама, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај. Лицу, које је са пребивалшитем у Нишу, је издат и уручен путем поште прекршајни налог.

Такође на истој локацији дана 14.02.2024. године пронађено је бачено смеће (пластична амбалажа, целофан и хартија) а претрагом пронађени материјални докази (отпремнице). Даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информацијама, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај, возач предузећа које се бави превозом робе. Лицу, које је са пребивалиштем у Београду, је издат и уручен путем поште прекршајни налог.

После чишћења

Дана 01.02.2024. године поступајући по примљеном обавештењу од грађанина, патрола комуналне милиције је у Атеници потес Атеничко поље - Прелићи, утврдила да је одложен разни отпад (разни делови од пластике и гуме од возила, браници, тапацирунзи, инструмент табле, разна амбалажа, хартија и др). Претрагом су пронађени материјални докази о власништву возила (разни рачуни, документација, сервисне књижице, признанице, фактуре и др), даљим оперативним радом и прикупљеним подацима и информацијама, утврђено је које лице је одговорно за начињен прекршај. Лицу је издат и уручен прекршајни налог. Такође, то лице је извршило плаћање трошкова предузећу ЈКП „Комуналац“ Чачак да уклони неправилно одложен отпад, што је предузеће и учунило дана 20.02.2024. године, чиме је површина очишћена.


info@cacak.rs
starmenuchevron-down