Статут града Чачка

Статут града Чачка2019-07-17T18:08:02+01:00

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 23. и 24. априла 2019. године, донела је Статут града Чачка (Службени лист града Чачка” број 6/19)

Статут_града_Чачка_729